האולם בסוף העולם - מודעה בהארץ 21.3.2024

האולם בסוף העולם - מודעה בהארץ 21.3.2024